JAK DOBRZE NAPISAĆ WNIOSEK I ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM? – szkolenie dla NGO

26 czerwca 2017, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

Prowadzisz organizację? Jesteś

przedstawicielem fundacji, stowarzyszenia, spółki non-profit? Działasz w NGO? Lubisz poszerzać swoją wiedzę, stale się doskonalić?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na BEZPŁATNE SZKOLENIE

Pomaranczowy Pan

 

JAK DOBRZE NAPISAĆ WNIOSEK I ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Przyjdź do nas na szkolenie dla NGO:

 

          1.  Jak dobrze napisać wniosek i zarządzać projektem?                 

                 Termin: 12 lipca 2017 (środa)

                 Godzina: 10:00-16:00

                 Miejsce:  ul. Bukowska 27/29, Poznań

 

Zapraszamy!


Aby wziąć udział w szkoleniu należy, do dnia 8 lipca (sobota), wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji, miejsce prowadzenia działalności) na adres: szkolenia@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Szkoleń: Monika Tomaszek, 61 853 09 30

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Miejsce prowadzonej działalności (wymagane)

Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

UWAGA, UWAGA:

• w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
• z jednej organizacji w szkoleniu uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby,
• ilość miejsc ograniczona; o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator,
• w ramach szkolenia zapewniamy poczęstunek, obiad oraz certyfikat.

PONADTO:

Osoby zakwalifikowane na szkolenie muszą przesłać/dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań) do dnia 11 lipca 2017 (wtorek):
– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. NALEŻY załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE       Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Z organizacjami zakwalifikowanymi na szkolenie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia. Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.

Pamiętaj, że dokumenty wypełniasz tylko raz (jest to więc jednorazowy wysiłek) :) Dostarczenie formularzy oraz podpisanie umowy SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniu.

Prosimy, pamiętaj! Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *