Baza wielkopolskich organizacji pozarządowych

W naszej bazie zgromadziliśmy informacje o ponad 8000 organizacjach pozarządowych
z Województwa Wielkopolskiego:

Jeżeli chcesz dodać nową organizację do bazy lub aktualizować dane, kliknij tutaj.

Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat”

Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy streetworkerami – animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznymczytaj dalej


Fundacja InterLinks

Działamy w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej. Wspieramy organizacje pozarządowe w umiędzynaradawianiu swojej działalności, realizujemy projekty współfinansowane z UE (w tym projekty międzynarodowe); świadczymy usługi szkoleniowe i edukacyjne z zakresu pozyskiwania funduszy UE (i nie tylko) na działalność międzynarodową. Jesteśmy zainteresowani realizacją projektów w zakresie miedzykulturowości, edukacji globalnej, uczenia się przez całe życie i in….czytaj dalej


Fundacja Poznańska Przystań Prawna

Celem Fundacji jest działalność w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym upowszechniania i ochrony praw konsumentów, upowszechniania świadomości prawnej społeczeństwa, umacnianie zaufania do państwa i prawa, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji. Obecnie umożliwiamy zainteresowanym osobom uzyskanie bezpłatnej porady prawnej….czytaj dalej


Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

Stowarzyszenie prowadzi działalność, mającą na celu wsparcie dla drobnych rolników w krajach ubogiego Południa, wyzyskiwanych i marginalizowanych przez globalny system handlu międzynarodowego. Prowadzi też działalność edukacyjną (szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcje, projekcje filmów) w dziedzinie globalnej edukacji rozwojowej i Sprawiedliwego Handlu, promuje też etyczną, odpowiedzialną konsumpcję. Przy ul. Poznańskiej 25…czytaj dalej


Fundacja Słoneczny Fyrtel

  Ideą „Słonecznego Fyrtla” jest „działanie u podstaw” zapobiegające rozwarstwieniu społecznemu dzielnicy Jeżyce. Poprzez nasze działania pragniemy wyrównywać szanse rozwojowe dzieci, zapewniając im nie tylko pomoc w bieżącej nauce, ale także proponując różne formy zajęć oraz warsztatów pozalekcyjnych, które pomogą rozpoznawać i rozwijać indywidualne zainteresowania i talenty dzieci.    Pragniemy, aby wszyscy nasi podopieczni mieli zapewnione równe szanse…czytaj dalej


Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL) została założona w 2007 roku mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności: podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości oraz wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.  Wyróżnienia, certyfikaty i zaświadczenia, m.in.: §  2015 – Dyplom w Konkursie…czytaj dalej


Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera jest organizacją zrzeszającą rodziców, opiekunów dzieci, wchodzące w dorosłość dziewczyny i kobiety obarczone skutkami zaburzenia chromosomowego znanego pod nazwą zespół Turnera (ZT) Jest otwarte także dla innych osób zainteresowanych problematyką tego zespołu. 


miasto: 60-689 Poznań

ulica: Mateckiego 22/12

telefon: 505 662 291

strona www: http://www.turnersyndrom.org.pl


czytaj dalej


Akademia Myśli

„Akademia Myśli” to przedsięwzięcie, u którego podstaw leży przekonanie, że wiedza jest wartością a jej zdobywanie i szerzenie stanowi jedną z najważniejszych działalności we współczesnym świecie. Pogląd ten i chęć działania zjednoczył nas wokół idei poszerzania i popularyzowania edukacji akademickiej. Poprzez realizację projektów edukacyjnych – cykli wykładów, warsztatów, zajęć oraz naukowych – organizację konferencji i podejmowanie współpracy z różnymi…czytaj dalej


Lepsze Szamotuły

Prawdopodobnie pierwszy ruch miejski w Szamotułach. Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej społeczności. Zmieniamy Szamotuły na lepsze.czytaj dalej


Klub Przyrodników Koło Poznańskie

Koło Poznańskie Klubu Przyrodników (KPKP) powstało 20 sierpnia 2009 r. jako trzecie koło terenowe Klubu Przyrodników. Swoją działalność skupia na terenie powiatu poznańskiego i Wielkopolski. Realizowane zadania wpisują się w główny nurt organizacji macierzystej, członkowie Koła angażują się w interwencje przyrodnicze, powoływanie form ochrony przyrody, czynną ochronę przyrody, edukację ekologiczną, tworzenie projektów na rzecz ochrony…czytaj dalejStrona 1 z 83012345...102030...Ostatnia »