Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

12 maja 2017, kategoria: Aktualności dla członków, Konkursy i szkolenia

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Fundacja NEUCA dla Zdrowia powstała po to, by realizować misję społeczną w zakresie ochrony zdrowia. Udziela wsparcia działaniom mającym cele takie jak m.in.: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia. Zasady udzielania wsparcia dostępne są na stronie Fundacji: http://fundacjaneuca.pl/dzialalnosc-charytatywna#udzielamy-wsparcia


 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3629/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.
Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Więcej: http://www.bip.umww.pl/292—489—kategoria_domyslna—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-wspierania-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-1


 POMOC SPOŁECZNA – RODZINA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3627/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018 (zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””).
Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.
Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 5 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Więcej: http://www.bip.umww.pl/292—489—kategoria_domyslna—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-wspierania-zadania-publicznego-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dziedziny-1


 NAUKA

Fundacja mBanku rozpoczyna konkurs grantowy „Wakacje z matematyką”, mający zapewnić dzieciom atrakcyjne formy spędzenia wakacji w mieście pod znakiem matematyki. O 5 tys. zł dofinansowania mogą starać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska.

Fundacja poszukuje w szczególności projektów, które w ciekawy, nieszablonowy sposób pokażą dzieciom i młodzieży matematykę w miejskiej przestrzeni. Projekty powinny być skierowane do dzieci w wieku szkolnym (w podziale na grupy wiekowe klas 1-3 lub 4-7) lub młodzieży z gimnazjów. Projekt może być realizowany nie dłużej niż dwa wakacyjne miesiące.
Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy wejść na stronę https://www.mbank.pl/mfundacja/wakacje-z-matematyka/ pobrać, wypełnić wniosek i do 20 czerwca odesłać go na adres fundacja@mbank.pl.


SENIORZY

Grupa Adamed zaprasza do zgłaszania pomysłów na działania aktywizujące osoby starsze. Przyjmowane będą projekty, zadaniem których jest zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów aktywnie działających z myślą o nich. Zgłoszenia do akcji trwają do 23 czerwca poprzez wypełnienie formularza na stronie: adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/
Trzy zwycięskie inicjatywy ogłoszone zostaną 13 września. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie w kwocie po 10 000 zł każda.

 

Opracowanie: Zespół federacji WRK

papier wrk 2013-2

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *