Polecamy nasze serwisyMetodologia pisania wniosków i zarządzania projektem- szkolenie dla NGO

30 sierpnia 2017, kategoria: Konkursy i szkolenia

Jeżeli: działasz w sektorze pozarządowym, jesteś przedstawicielem/pracownikiem organizacji pozarządowej, chcesz rozwijać i doskonalić się….

PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku  z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na bezpłatne szkolenie:

METODOLOGIA PISANIA WNIOSKÓW I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Termin: 4 października 2017 (środa)

Godzina: 10:00-16:00

Miejsce: Siedziba WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań)

Na szkoleniu będą poruszane m.in. takie zagadnienia jak:

 • definiowanie celu i zakresu projektu,
 • budowanie zespołu projektowego,
 • planowanie pracy w oparciu o wykres Ganta,
 • zarządzanie komunikacją w zespole projektowym,
 • analiza dokumentacji projektowej,
 • sprawozdawczość i wskaźniki w projekcie,
 • generatory wniosków

UWAGA: DOFINANSOWANIA MOGĄ NADAĆ ROZPĘDU W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ!

Przychodząc na szkolenie:

 • zwiększysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pisania wniosków projektowych,
 • poszerzysz wiedzę na temat dokumentacji projektowej,
 • uzyskasz informacje na temat generatorów wniosków

  W ramach szkolenia zapewniamy: poczęstunek, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

ZAINWESTUJ W ROZWÓJ SWOJEJ ORGANIZACJI

REKRUTACJA NA SZKOLENIE

Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 1 października (niedziela) wysłać e-mail (w tytule proszę wpisać: Metodologia pisania wniosków i zarządzania projektem) z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji, miejsce prowadzenia działalności) na adres: szkolenia@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Szkoleń: Monika Tomaszek – 61 853 09 30

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Czy organizacja jest zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)

Prosimy, poinformuj nas o swojej ewentualnej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

UWAGA, UWAGA:

• w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
• z jednej organizacji w szkoleniu uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby,
• ilość miejsc ograniczona; o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator.

PONADTO:

Osoby zakwalifikowane na szkolenie muszą przesłać/dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań) do dnia 3 października (wtorek):
– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. NALEŻY załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE       Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Z organizacjami zakwalifikowanymi na szkolenie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis


Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia. Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.

Pamiętaj, że dokumenty wypełniasz TYLKO RAZ (jest to więc jednorazowy wysiłek) :) Dostarczenie formularzy oraz podpisanie umowy SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniu.

GDY WYPEŁNIAŁEŚ/AŚ JUŻ TE DOKUMENTY – NIE MUSISZ ICH PONOWNIE WYPEŁNIAĆ

Prosimy, pamiętaj! Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

 • rzecznictwie,
 • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
 • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
 • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu