Polecamy nasze serwisyMOTYWACJA | DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ORGANIZACJACH

8 stycznia 2018, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

Działasz w ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ? Pracujesz z ZESPOŁEM, jesteś LIDEREM?

Zapraszamy na spotkanie, pn.:

MOTYWACJA

– jak dbać o ZESPÓŁ, aby osiągać wyznaczone cele w organizacji pozarządowej

TERMIN: 18.01.2018 (czwartek)
GODZINA: 16:00-18:00
ORGANIZATOR: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
MIEJSCE: siedziba Federacji WRK, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Na spotkanie obowiązują zapisy.


#MOTYWACJA Sprawić, aby chęci do wykonywanych zadań zostały utrzymane na podobnym poziomie wraz z upływającym czasem — to trudna sztuka. Jeżeli masz przy sobie zespół, z którym pracujesz, realizujecie określony plan działania po to, żeby osiągać wyznaczone cele, musisz dopilnować, aby ten zespół czuł się odpowiednio wynagradzany (niekoniecznie finansowo), doceniany, a przede wszystkim — potrzebny. Ludzie muszą być czymś MOTYWOWANI, tak już jest.

Dla różnych osób skłaniające do działania mogą być różne rzeczy, często bardzo odmienne. Sztuką jest wypracowanie takiego systemu działania, w którym każdy członek zespołu, z którym pracujesz dla Twojej organizacji, działał na rzecz określonego, wspólnego celu, a praca, jaką wykonuje była satysfakcjonująca i wykonywana chętnie. Bardzo ważne jest dokładne określenie tego celu; sprawienie, by stał się dobrze widoczny i rozumiany. O tym, jak to zrobić, a także o innych kwestiach z tym związanych, będziemy mówić podczas spotkania :) Zapraszamy!

 

CEL SPOTKANIA

× dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego motywowania zespołu,

× poznanie metod i technik usprawniających pracę z ludźmi — z perspektywy lidera i nie tylko.️

 

KORZYŚCI ZE SPOTKANIA

× szczegółowa wiedza dotycząca efektywnego motywowania pracowników oraz wolontariuszy organizacji, w których działają.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pracować z zespołem, wyznaczać cele i, poprzez motywowanie, efektywnie do nich dążyć — przyjdź na spotkanie! Wstęp jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

Spotkanie poprowadzi:

Izabela Tokarska – prowadzi i rozwija biznesy od 2005 roku. Z sukcesem zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczo-szkoleniowych komercyjnych i unijnych skierowanych m.in. do przedsiębiorców i administracji publicznej.

W trakcie pracy zawodowej zdobyła wiedzę i doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania: od sprzedaży i marketingu po zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami. Posiada bogatą, praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na wysoce konkurencyjnym rynku, nastawionego na poszukiwanie innowacji i współpracę z sektorem nauki.

 


Aby wziąć udział w spotkaniu należy, wypełnić formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Czy organizacja jest zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)

 

Możesz także wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji) na adres: doradztwo@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska, 61 853 09 30.

 


Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz jest do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia (tu: 18.01.2018).

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

EFS_Samorzad_kolor

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu