O nas

  • O NAS
  • DOŁĄCZ DO NAS
  • ZARZĄD
  • SKORZYSTAJ
  • NASZE FILMY/PUBLIKACJE

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Federacja WRK jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jesteśmy największym związkiem w Wielkopolsce z zrzeszamy ponad 200 organizacji z całego regionu.

Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

Od lat działamy na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,

– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,

– animowania wolontariatu,

– rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,

– wzmocnienia postaw obywatelskich,

– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

Nasz Statut

W swoim działaniu kierujemy się: – wzajemnym wsparciem, – partnerstwem, – otwartą komunikacją, – zaufaniem.

WIELKOPOLSKA i POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Jesteśmy tam po to, żeby reprezentować WASZE interesy, dlatego zachęcamy do kontaktu z Biurem Interwencji Pozarządowej (BIP), które powołaliśmy, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski. Masz problem? Nie wiesz jak go rozwiązać? Jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i walczyć o silną pozycję organizacji pozarządowych. BIP działa w każdy czwartek od godz. 16.oo do 18.oo. Czekamy na Twój głos!

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Szukasz zagranicznego partnera? Możemy pomóc znaleźć Ci go w Niemczech.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok.

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce? Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji sieciowej w Wielkopolsce.

Oferujemy Ci doradztwo, szkolenia, coaching, inqubację, coworking, dostęp do wiedzy eksperckiej, rzecznictwo…

Każda chętna do współpracy z Nami organizacja, może podpisać Deklarację członkowską oraz zobowiązać do płacenia opłaty członkowskiej, która wynosi 50 zł rocznie – 4 zł miesięcznie.

Deklaracja członkowskatutaj oraz u Twojego koordynatora powiatowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spotkaj się z nami. Przedstawimy Ci szczegółowo nasze działania i możliwości współpracy.

Zadzwoń: 61 85 30 930, napisz: biuro[at]wrk.org.pl, odwiedź nas na ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, bądź zaproś nas do siebie. Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

Zapraszam do współpracy,

Justyna K. OchędzanPrezeska WRK ZOP

Oferta dla członków WRK

Program coachingu

Zakres doradztwa specjalistycznego

Deklaracja członkowska

Załącznik do deklaracaji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór

Justyna K. Ochędzan – Prezeska WRK ZOP

justyna.k.ochedzan[at]wrk.org.pl

Lucyna Roszak – VicePrezeska

lucyna.roszak[at]wrk.org.pl

Danuta Gubańska – Skarbnik

ksiegowa[at]wrk.org.pl

Bernardyna Mośkowiak – Sekretarz

Zygmunt Tomkowiak – Członek Zarządu