Polecamy nasze serwisyO nas

  • O NAS
  • DOŁĄCZ DO NAS
  • ZARZĄD
  • SKORZYSTAJ
  • NASZE FILMY/PUBLIKACJE

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Federacja WRK jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jesteśmy największym związkiem w Wielkopolsce z zrzeszamy ponad 200 organizacji z całego regionu.

Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

Od lat działamy na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,

– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,

– animowania wolontariatu,

– rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,

– wzmocnienia postaw obywatelskich,

– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

Nasz Statut

W swoim działaniu kierujemy się: – wzajemnym wsparciem, – partnerstwem, – otwartą komunikacją, – zaufaniem.

WIELKOPOLSKA i POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Jesteśmy tam po to, żeby reprezentować WASZE interesy, dlatego zachęcamy do kontaktu z Biurem Interwencji Pozarządowej (BIP), które powołaliśmy, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski. Masz problem? Nie wiesz jak go rozwiązać? Jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i walczyć o silną pozycję organizacji pozarządowych. BIP działa w każdy czwartek od godz. 16.oo do 18.oo. Czekamy na Twój głos!

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Szukasz zagranicznego partnera? Możemy pomóc znaleźć Ci go w Niemczech.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok.

Przedstawiamy sprawozdania finansowe z ostatnich lat działania

sprawozdanie za rok 2011

sprawozdanie za rok 2012

sprawozdanie za rok 2013

sprawozdanie za rok 2014

sprawozdanie za rok 2015

sprawozdanie za rok 2016

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce? Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji sieciowej w Wielkopolsce.

Oferujemy Ci doradztwo, szkolenia, coaching, inqubację, coworking, dostęp do wiedzy eksperckiej, rzecznictwo…

Każda chętna do współpracy z Nami organizacja, może podpisać Deklarację członkowską oraz zobowiązać do płacenia opłaty członkowskiej, która wynosi 50 zł rocznie – 4 zł miesięcznie.

Deklaracja członkowskatutaj oraz u Twojego koordynatora powiatowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spotkaj się z nami. Przedstawimy Ci szczegółowo nasze działania i możliwości współpracy.

Zadzwoń: 61 85 30 930, napisz: biuro[at]wrk.org.pl, odwiedź nas na ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, bądź zaproś nas do siebie. Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

Zapraszam do współpracy,

Justyna K. OchędzanPrezeska WRK ZOP

Oferta dla członków WRK

Program coachingu

Zakres doradztwa specjalistycznego

Deklaracja członkowska

Załącznik do deklaracaji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór

Justyna K. Ochędzan – Prezeska WRK ZOP

justyna.k.ochedzan[at]wrk.org.pl

Lucyna Roszak – VicePrezeska

lucyna.roszak[at]wrk.org.pl

Danuta Gubańska – Skarbnik

ksiegowa[at]wrk.org.pl

Bernardyna Mośkowiak – Sekretarz

Zygmunt Tomkowiak – Członek ZarząduCzcionka
Kolor kontrastu