Polecamy nasze serwisyWalne Zebranie Członków Federacji WRK

31 maja 2017, kategoria: Aktualności dla członków, Ogłoszenia dla NGO

Poznań, 31.05.2017 r.
ZAPROSZENIE
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WIELKOPOLSKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ ZWIĄZKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Członkowie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Koledzy, Koleżanki, Przyjaciele

Zapraszamy Was serdecznie na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków federacji WRK. Odbędzie się ono w siedzibie WRK na ulicy Bukowskiej 27/29 w Poznaniu (Centrum Bukowska).
Pierwszy termin: 14.06.2017 r. godz. 11.00
Drugi termin: 14.06.2017 r. godz. 11.30

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, P. Justyna K. Ochędzan, Prezes Zarządu WRK ZOP.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego WRK ZOP za 2016 r.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej WRK ZOP.
5. Zatwierdzenie sprawozdań WRK ZOP za 2016 rok, udzielenie absolutorium Zarządowi WRK na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalenie rocznych założeń budżetowych na 2018 rok.
7. Sprawy członkowskie.
8. Wolne wnioski, sprawy  różne.
9. Zakończenie Walnego Zebrania.
10. Poczęstunek.

Przypominamy, że przyjęta na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł rocznie. Składki członkowskie można wpłacać na konto stowarzyszenia: 95 1240 6625 1111 0000 5609 4198 lub w dniu zebrania. Opłacanie składek członkowskich dotyczy organizacji na prawach członków zwyczajnych.

W celach organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie przybycia na Walne Zgromadzenie do 12.06.2017 r. mailowo: biuro@wrk.org.pl lub telefonicznie: 61 85 30 930.

Zapraszam,
Justyna K. Ochędzan
Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Możesz potwierdzić udział w Zebraniu wypełniając poniższy formularz on-line

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *