Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

22 grudnia 2016, kategoria: Działania WRK ZOP

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych istnieje od 1990 roku. Jesteśmy największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. Jako Federacja, działamy na rzecz wzmocnienia organizacji, samorządu, pomocy w uruchamianiu nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami, wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych. Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy prace 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Wspólnie z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Siecią BARKI prowadzimy Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego) poprzez:
– animację w środowiskach lokalnych
inkubację nowych Przedsiębiorstw Społecznych
– wsparcie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
– reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak:
– świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji)
– zapewnienie dla podmiotów ekonomii społecznej dostępu do usług i doradztwa specjalistycznego
– wsparcie przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych
– organizowanie wydarzeń sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej m.in.: targi, spotkania branżowe
– wsparcie powstawania przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez przyznawanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy)
– zwiększanie widoczności ekonomii społecznej w subregionie.

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *