Polecamy nasze serwisyZAKŁADANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ-CYKL SZKOLENIOWY

30 sierpnia 2017, kategoria: Konkursy i szkolenia

 • Chcesz dowiedzieć się jak działa trzeci sektor?
 • Planujesz założyć organizację pozarządową?
 • Lubisz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
 • Chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce?

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY CYKL SZKOLENIOWY DLA OSÓB, KTÓRE ZAMIERZAJĄ ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku  z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza OSOBY, KTÓRE CHCĄ/PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na bezpłatne szkolenia:

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI WIEDZA O NGO W PIGUŁCE- CYKL SZKOLENIOWY

Terminy szkoleń:

Komunikacja kluczem do sukcesu-skuteczne promowanie organizacji pozarządowej.

TERMIN: 28 września 2017 (czwartek)
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:

 • organizacja pracy, sposoby ustalania priorytetów, metoda wyznaczania celów SMART,
 • planowanie strategiczne,
 • rola komunikacji w organizacji pozarządowej, case study,
 • błędy utrudniające komunikację międzyludzką,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • współpraca z różnymi środowiskami (biznes, NGO, JST),
 • praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami niepełnosprawnymi,
 • analiza SWOT,
 • wykorzystanie potęgi social media.

Aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji pozarządowej

TERMIN: 5 października 2017 (czwartek)
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Zakres tematyczny szkolenia:

•najważniejsze zasady prowadzenia działalności w tym działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych,
•sprawozdawczość wobec urzędów, obowiązek podatkowy i zwolnienia podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek dochodowy, podatek VAT oraz inne podatki,
•podstawowe obowiązki prawne – sprawozdania,
•prowadzenie księgowości, rachunkowość, wolontariat,
•rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych itp.

 Źródła finansowania i fundraising w działalności organizacji pozarządowych

TERMIN: 12 października 2017 (czwartek)
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29 Poznań.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • sposoby finansowania organizacji pozarządowych
 • programy grantowe duże i małe
 • czy fundusze unijne są dla mojej organizacji?
 • jak pozyskiwać darczyńców?
 • istota i cel biznesplanu,
 • funkcje biznesplanu.

Celem cyklu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia, rejestracji organizacji pozarządowej, aby skutecznie działać w trzecim sektorze.

W ramach szkolenia zapewniamy: poczęstunek, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.


 ZAŁÓŻ PRZY NASZEJ POMOCY TWOJĄ WYMARZONĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

 UWAGA: DO ZALICZENIA CYKLU WYMAGANY JEST UDZIAŁ W 2 SZKOLENIACH

REKRUTACJA NA SZKOLENIE

Aby wziąć udział w cyklu szkoleniowym należy do dnia 26 września (wtorek) wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, proponowana nazwa organizacji, miejsce prowadzenia działalności, dni szkoleniowe) na adres: szkolenia@wrk.org.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Zakładanie organizacji-wiedza o NGO w pigułce bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Szkoleń: Monika Tomaszek – 61 853 09 30

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line.

UWAGA: Wypełniając formularz należy wskazać dni szkoleniowe, w których chcesz wziąć udział:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa organizacji pozarządowej (robocza)

Obecność podczas dni szkoleniowych (wymagane zaznaczenie co najmniej 2)
28.0905.1012.10

Czy organizacja będzie zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)

Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

UWAGA, UWAGA:

• w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
• ilość miejsc ograniczona; o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator.

PONADTO:

Osoby zakwalifikowane na szkolenie muszą przesłać/dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań) do dnia 27 września 2017 (środa):
– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. NALEŻY załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Prosimy nie wpisywać dat na formularzu. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia. Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularza – przyjdź do nas, wydrukujemy go dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.

Dostarczenie formularza JEST WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniu.

GDY WYPEŁNIAŁEŚ/AŚ JUŻ TEN FORMULARZ – NIE MUSISZ GO PONOWNIE WYPEŁNIAĆ

Prosimy, pamiętaj! Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu/ach – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

 • rzecznictwie,
 • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
 • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
 • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu