Polecamy nasze serwisyZARZĄDZANIE PROJEKTEM | DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ORGANIZACJACH

21 grudnia 2017, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

Działasz w organizacji pozarządowej? Piszesz projekty społeczne, zarządzasz nimi?

Zapraszamy na spotkanie, pn.:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

– jak umiejętnie zarządzać projektami społecznymi

TERMIN: 11.01.2018 (czwartek)
GODZINA: 16:00-18:00
ORGANIZATOR: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
MIEJSCE: siedziba Federacji WRK, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Na spotkanie obowiązują zapisy.

 

#PISANIE_PROJEKTÓW #ZARZĄDZANIE_PROJEKTAMI Pisanie projektów oraz składanie wniosków nastręcza wielu trudności, a samo zarządzanie nimi wymaga pewnych umiejętności. Sukces w osiąganiu celów projektu to nie kwestia przypadku, tylko, w głównej mierze, możliwego do wypracowania, umiejętnego planowania. W dużym stopniu, zarządzanie projektami bazuje na zbiorze uniwersalnych reguł dotyczących planowania oraz monitorowania wykonywanych zadań. Każdorazowo, do czynienia mamy ze schematem, który należy krok po kroku realizować, nie zapominając o żadnym z jego komponentów. Jeżeli chcesz uporządkować swoją wiedzę na temat procesu zarządzania projektami, czy to społecznymi, EFS, czy unijnymi, realizujesz projekty z różnych źródeł finansowania — miejskie, wojewódzkie, unijne — ZAPRASZAMY na spotkanie!

PROGRAM SPOTKANIA
Celem spotkania jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego realizowania projektów EFS, poznanie metod i technik zarządzania projektami unijnymi.️

KORZYŚCI ZE SPOTKANIA
W wyniku spotkania uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania projektami unijnymi.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dobrze zarządzać projektami, które wraz ze swoją organizacją realizujesz — przyjdź na spotkanie! Wstęp jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

Spotkanie poprowadzi:

Izabela Tokarska – prowadzi i rozwija biznesy od 2005 roku. Z sukcesem zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczo-szkoleniowych komercyjnych i unijnych skierowanych m.in. do przedsiębiorców i administracji publicznej.

W trakcie pracy zawodowej zdobyła wiedzę i doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania: od sprzedaży i marketingu po zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami. Posiada bogatą, praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na wysoce konkurencyjnym rynku, nastawionego na poszukiwanie innowacji i współpracę z sektorem nauki.

 


Aby wziąć udział w spotkaniu należy, wypełnić formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Czy organizacja jest zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)

 

Możesz także wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji) na adres: doradztwo@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska, 61 853 09 30.

 


Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz jest do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia (tu: 11.01.2018).

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS_Samorzad_kolor

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu