Polecamy nasze serwisyHARMONOGRAM | lipiec-sierpień 2018 r. | WRK

1 lipca 2018, kategoria: Aktualności

Federacja WRK zaprasza Przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit, spółdzielni socjalnych na bezpłatne szkolenia oraz doradztwo

HARMONOGRAM LIPIEC 2018

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit

1. Promocja na Facebooku przy małym budżecie — 8 kroków

TERMIN: 5.07.2018 r., 16:00-18:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

ZAPISY: Kliknij tutaj

2. Fundraising w XXI wieku. Możliwości i zagrożenia | warsztat i dyskusja

TERMIN: 10.07.2018 r., 18:00-20:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

ZAPISY: Kliknij tutaj

3. Promocja na Facebooku przy małym budżecie — 8 kroków (dodatkowy termin)

TERMIN: 11.07.2018 r., 16:00-18:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

ZAPISY: Kliknij tutaj

4. Skuteczna komunikacja w organizacji pozarządowej

TERMIN: 12.07.2018 r., 10:00-15:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

5. Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit | dla organizacji członkowskich Federacji WRK

TERMIN: 14.07.2018 r., 11:00-15:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

6. 7 elementów identyfikacji wizualnej na Facebooku

TERMIN: 24.07.2018 r., 16:00-18:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

ZAPISY: Kliknij tutaj


OSOBY CHCĄCE ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit

1. Jak napisać statut? cz. I

TERMIN: 12.07.2018 r., 16:00-18:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań

ZAPISY: Kliknij tutaj

2. Jak napisać statut? cz. II, KRS

TERMIN: 02.08.2018 r., 16:00-18:00

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań


Zapisy: w postach wydarzeń, poprzez formularz kontaktowy, mailowo (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) na adres: doradztwo@wrk.org.pl lub telefonicznie 61 853 09 30.

 


Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz jest do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;


Przypominamy, iż załącznikiem do dokumentów jest Statut!

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia.

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ AKTUALNĄ OFERTĄ

KLIKNIJ TUTAJ


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

ul. Bukowska 27/29, Poznań

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

EFS_Samorzad_kolor

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu