Polecamy nasze serwisyBaza wielkopolskich organizacji pozarządowych

W naszej bazie zgromadziliśmy informacje o ponad 8000 organizacjach pozarządowych
z Województwa Wielkopolskiego:

Jeżeli chcesz dodać nową organizację do bazy lub aktualizować dane, kliknij tutaj.

Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne

REGON: 367114819 NIP: 787 211 85 84 Poczta elektroniczna: otk.obrzycko@gmail.com Zarząd stowarzyszenia zwykłego pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne Jakub Monterial – prezes Magdalena Górecka – członek zarządu Tomasz Skarupski – członek zarządu Komisja rewizyjna stowarzyszenia Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Agnieszka Polarczyk – członek Cele działania stowarzyszenia dokumentowanie, utrwalanie i popularyzowanie historii gminy i miasta Obrzycko inspirowanie…


miasto: Obrzycko

ulica: Marcinkowskiego 10

telefon: 531 291 648

strona www: kttp://kultura.obrzycko.com


czytaj dalej


Grupa Animacji Społecznej “Rezerwat”

Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy streetworkerami – animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznymczytaj dalej


Fundacja InterLinks

Działamy w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej. Wspieramy organizacje pozarządowe w umiędzynaradawianiu swojej działalności, realizujemy projekty współfinansowane z UE (w tym projekty międzynarodowe); świadczymy usługi szkoleniowe i edukacyjne z zakresu pozyskiwania funduszy UE (i nie tylko) na działalność międzynarodową. Jesteśmy zainteresowani realizacją projektów w zakresie miedzykulturowości, edukacji globalnej, uczenia się przez całe życie i in….czytaj dalej


Fundacja Poznańska Przystań Prawna

Celem Fundacji jest działalność w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym upowszechniania i ochrony praw konsumentów, upowszechniania świadomości prawnej społeczeństwa, umacnianie zaufania do państwa i prawa, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji. Obecnie umożliwiamy zainteresowanym osobom uzyskanie bezpłatnej porady prawnej….czytaj dalej


Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu “Trzeci Świat i My”

Stowarzyszenie prowadzi działalność, mającą na celu wsparcie dla drobnych rolników w krajach ubogiego Południa, wyzyskiwanych i marginalizowanych przez globalny system handlu międzynarodowego. Prowadzi też działalność edukacyjną (szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcje, projekcje filmów) w dziedzinie globalnej edukacji rozwojowej i Sprawiedliwego Handlu, promuje też etyczną, odpowiedzialną konsumpcję. Przy ul. Poznańskiej 25…czytaj dalej


Fundacja Słoneczny Fyrtel

  Ideą „Słonecznego Fyrtla” jest „działanie u podstaw” zapobiegające rozwarstwieniu społecznemu dzielnicy Jeżyce. Poprzez nasze działania pragniemy wyrównywać szanse rozwojowe dzieci, zapewniając im nie tylko pomoc w bieżącej nauce, ale także proponując różne formy zajęć oraz warsztatów pozalekcyjnych, które pomogą rozpoznawać i rozwijać indywidualne zainteresowania i talenty dzieci.    Pragniemy, aby wszyscy nasi podopieczni mieli zapewnione równe szanse…czytaj dalej


Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL) została założona w 2007 roku mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności: podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości oraz wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.  Wyróżnienia, certyfikaty i zaświadczenia, m.in.: §  2015 – Dyplom w Konkursie…czytaj dalej


Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera jest organizacją zrzeszającą rodziców, opiekunów dzieci, wchodzące w dorosłość dziewczyny i kobiety obarczone skutkami zaburzenia chromosomowego znanego pod nazwą zespół Turnera (ZT) Jest otwarte także dla innych osób zainteresowanych problematyką tego zespołu. 


miasto: 60-689 Poznań

ulica: Mateckiego 22/12

telefon: 505 662 291

strona www: http://www.turnersyndrom.org.pl


czytaj dalej


Akademia Myśli

„Akademia Myśli” to przedsięwzięcie, u którego podstaw leży przekonanie, że wiedza jest wartością a jej zdobywanie i szerzenie stanowi jedną z najważniejszych działalności we współczesnym świecie. Pogląd ten i chęć działania zjednoczył nas wokół idei poszerzania i popularyzowania edukacji akademickiej. Poprzez realizację projektów edukacyjnych – cykli wykładów, warsztatów, zajęć oraz naukowych – organizację konferencji i podejmowanie współpracy z różnymi…czytaj dalej


Lepsze Szamotuły

Prawdopodobnie pierwszy ruch miejski w Szamotułach. Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej społeczności. Zmieniamy Szamotuły na lepsze.czytaj dalej

Czcionka
Kolor kontrastu