Polecamy nasze serwisyAkademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego | Sesja 5 — Sztuka prezentacji produktu, usługi: 27.06.2018 r.

8 czerwca 2018, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

Akademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego

— cykl spotkań nt. sprzedaży w organizacji dla osób działających w organizacjach pozarządowych


UWAGA!

Temat piątego spotkania: Sesja 5: Sztuka prezentacji produktu, usługi

Termin piątego spotkania: 27 czerwca 2018 r. (środa), godz. 10:00-14:00


Temat czwartego spotkania: Sesja 4: Techniki sprzedaży

Termin czwartego spotkania: 24 maja 2018 r. (czwartek), godz. 11:00-15:00


Temat trzeciego spotkania: Sesja 3: Aktywne pozyskiwanie i obsługa klienta

Termin trzeciego spotkania: 26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:00-14:00


Temat drugiego spotkania: Sesja 2: Organizacja sprzedaży

Termin drugiego spotkania: 26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 10:00-14:00


Temat pierwszego spotkania: Sesja 1: Zarządzanie produktem

Termin pierwszego spotkania: 1 marca 2018 r. (czwartek), godz. 10:00-14:00


Miejsce: ul. Bukowska 27/29, Poznań


Jaka jest idea programu?

Działania marketingowo-sprzedażowe są bardzo ważne w funkcjonowaniu i rozwoju prowadzonego przez daną organizację biznesu. Zarówno kontakt z rynkiem, czyli otoczeniem, w którym organizacja działa, jak i kontakt z klientem czy beneficjentem mają ogromne znaczenie dla prowadzenia sprzedaży wytwarzanych produktów bądź usług, a co za tym idzie — zarabiania. Przedsiębiorstwo społeczne, z definicji łączy osiąganie celów biznesowych z celami społecznymi. Umiejętne zarządzanie procesem sprzedaży, m. in. oferowaniem swoich produktów czy usług to klucz do sukcesu. Od tego, w jakim stopniu rozwijane są kompetencje osób działających w organizacji zależy nie tylko aktualna ale i przyszła sytuacja podmiotu na rynku sprzedażowym.

ASPS to kompleksowy program rozwojowy, mający na celu doskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie i realizację działań sprzedażowych w swoich przedsiębiorstwach społecznych. Tematyka sesji prowadzonych mieszanymi metodami dydaktycznymi (wykład, warsztat, trening umiejętności) opiera się na praktycznym zastosowaniu rozwijanych umiejętności. Są to m.in. poszukiwanie klientów oraz inicjowanie kontaktu z nimi, techniki sprzedaży, obsługa klienta, itp. W ten sposób chcemy podnieść skuteczność osób odpowiedzialnych za ten obszar działania w każdym przedsiębiorstwie społecznym, a tym samym zwiększyć efektywność ich biznesów oraz bezpieczeństwo miejsc pracy.


Komu dedykowany jest program?

Program dedykowany jest wszystkim pracownikom przedsiębiorstw społecznych, którzy:

 • przygotowują się do objęcia stanowisk związanych ze sprzedażą, obsługa klienta oraz/lub zarządzaniem,
 • są doświadczeni w sprzedaży/obsłudze klienta oraz zarządzaniu ale chcą dalej rozwijać swoje kompetencje,
 • mają doświadczenie w sprzedaży oraz/lub zarządzaniu, a zależy im na uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności, dodatkowo szukają inspiracji do rozwoju zawodowego.

Na poszczególne sesje można zapisywać się niezależnie (zapis na wszystkie części nie jest wymagany, można deklarować uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach). Daty spotkań oraz formularze do zapisów dodawane będą sukcesywnie.  Formularze do zapisów umieszczane zostaną pod poszczególnymi sesjami w poście. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w Akademii/poszczególnych spotkaniach.


Rozwój jakich umiejętności przewiduje udział w programie?

 • zarządzanie produktem jako strategicznym elementem oddziaływania na klienta,
 • organizacja procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwie,
 • umiejętność pozyskiwania klientów oraz budowy trwałych relacji z nimi,
 • znajomość technik przekonywania, argumentowania i używania języka korzyści,
 • zdolność segmentacji rynku w kontekście doboru narzędzi wspierających sprzedaż,
 • budowa profesjonalnego wizerunku handlowca jako reprezentanta przedsiębiorstwa społecznego z uwzględnieniem podstawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie,
 • przygotowywanie i prezentacja profesjonalnej oferty handlowej.

Bloki tematyczne:

Sesja 1: Zarządzanie produktem; Termin spotkania: 1 marca 2018 r.,  czwartek, godz. 10:00-14:00

Cel: praktyczne wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z zarządzaniem produktem w kontekście cyklu jego życia

Zakres tematyczny:

 • Produkt jako podstawa marketingu mix;
 • Cykl życia produktu;
 • Zarządzanie produktem przez pryzmat marki oraz zarządzania ofertą;

Sesja 2: Organizacja sprzedaży; Termin spotkania: 26 marca 2018 r., poniedziałek, godz. 10:00-14:00

Cel: zarządzanie procesem sprzedaży przez pryzmat stawianych sprzedaży celom i niezbędnych kompetencji organizacji z tym związanych wobec rynku

Zakres tematyczny:

 • Przedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe kiedyś i dziś;
 • Istota sprzedaży oraz jej organizacja w przedsiębiorstwach;
 • Zachowania nabywców;

Sesja 3: Aktywne pozyskiwanie i obsługa klienta; Termin spotkania: 26 kwietnia 2018 r., czwartek, godz. 10:00-14:00

Cel: rozwój umiejętności interpersonalnych oraz z punktu widzenia organizacji sprzedaży związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą klienta

Zakres tematyczny:

 • Klient w procesie sprzedaży;
 • Inicjowanie kontaktu osobistego z klientem;
 • Sztuka pozyskiwania nowych klientów oraz ich obsługi;

Aby wziąć udział w spotkaniu należy, wypełnić formularz on-line:

Sesja 4: Techniki sprzedaży; Termin spotkania: 24 maja 2018 r., czwartek, godz. 11:00-15:00

Cel: rozwój kluczowych umiejętności sprzedażowych poprzez zastosowanie perswazji podczas rozmów handlowych oraz zaawansowane techniki komunikacji z klientem

Zakres tematyczny:

 • Efektywna analiza potrzeb klienta dzięki technikom aktywnego słuchania;
 • Prezentacja oferty uwzględniając obiekcje klienta;
 • Perswazja w kontekście finalizacji procesu oraz dosprzedaży;

 

Sesja nr 5: Sztuka prezentacji produktu, usługi; Termin spotkania: 27.06.2018 r., środa, godz. 10:00-14:00

Cel: trening umiejętności związanych z wystąpieniem publicznym jakim jest prezentacja handlowa przed klientem poprzez wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie ich zaufania co do prezentowanych treści

Zakres tematyczny:

 • Wyznaczanie celów oraz założeń prezentacji;
 • Konstrukcja prezentacji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
 • Mowa werbalna, a mowa niewerbalna podczas prezentacji handlowej;

Aby wziąć udział w spotkaniu należy, wypełnić formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Czy organizacja jest zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)


PRZYJDŹ,  DOWIEDZ SIĘ, WYKORZYSTAJ W SWOICH DZIAŁANIACH.

Miejsce: ul. Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji na stronie: www.wrk.org.pl

Zapraszamy!


 

Spotkanie poprowadzi:

Marcin Fijoł – Doradca Biznesowy WRK wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta. Pracował dla takich marek jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips, Ariston, Marwit, Kompania Piwowarska, Pekabex, Chata Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Marketing Usług na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

Więcej informacji: doradztwo@wrk.org.pl bądź kontakt telefoniczny z Administratorem ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska, 61 853 09 30.


Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz jest do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;


Przypominamy, iż załącznikiem do dokumentów jest Statut!

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia.

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się w:

 • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
 • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
 • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie,
 • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.poznan

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

 

 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp

 

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu