Polecamy nasze serwisyCentrum Bukowska

27 stycznia 2014, kategoria: Aktualności dla członków, Centrum kompetencyjne, Działania WRK ZOP

Zapraszamy wszystkie organizacje członkowskie, CB - Kopiaorganizacje niezrzeszone w WRK ZOP, wolontariuszy i aktywnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski do prowadzonego przez nas Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska: ul. Bukowska 27/29 (róg ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka).

Celem Centrum jest animowanie i sieciowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Poznania i Wielkopolski, rozwijanie wolontariatu i wspieranie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich.
Zachęcamy do korzystania ze specjalistycznego doradztwa i szkoleń, inkubacji społecznych inicjatyw, przestrzeni co-workingowej oraz sal na spotkania i konferencje.

GDZIE?
Poznań, ul. Bukowska 27/29 (róg ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka, lokal udostępniony przez M. Poznań)

KIEDY?
Centrum jest czynne w poniedziałki od 8.00 do 20.00, we wtorki i czwartki od 10.00 do 20.00 a w środy i piątki w godz. 8.00-16.00.

DLA KOGO?
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Poznania i Wielkopolski zainteresowanych podejmowaniem inicjatyw społecznych, a także  przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Zaglądaj do nas jak najczęściej. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas!

KONTAKT:papier wrk 2013-2
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Ul. Bukowska 27/29, Poznań, Tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145
e-mail: biuro@wrk.org.pl

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół WRK ZOP


NASZA OFERTA

I. DORADZTWO DLA NGO, OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ, WOLONTARIUSZY, AKTYWISTÓW:

WTORKI:
12.00-15.00 Porady księgowe dla organizacji. Tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na maila: porady.ksiegowe@wrk.org.pl lub telefonicznie 61 85 30 930. Zapisy minimum 4 dni przed spotkaniem.
18.00-20.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych założeniem organizacji*
17.30-20.00 Doradztwo dla wolontariuszy i organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem.
16.30-19.30 Poradnictwo prawno-obywatelskie Zapisy osobiście lub telefonicznie (tel. 61 62 428 92) w godz. 14.00-20.00.

ŚRODY:
10.00-12.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych założeniem organizacji*

CZWARTKI
16.00-18.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych założeniem organizacji*
16.00-18.00 Doradztwo dla wolontariuszy i organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem.
17.00-20.00 coaching dla wolontariuszy, aktywistów, działaczy społecznych (na coaching obowiązują ZAPISY mailowe: coaching@wrk.org.pl)

*ZAPISY NA PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I WOLONTARIAT:
biuro@wrk.org.pl lub wolontariat@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145.

Możesz też po prostu przyjść na dyżur lub zadzwonić. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas!
Na coaching obowiązują ZAPISY mailowe: coaching@wrk.org.pl

ZAPISY NA PORADY PRAWNE:
Osobiście lub telefoniczne we wtorki w godz. 14-20, tel. 61 62 428 92.

*ZAKRES PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO:
zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej; wsparcie lokalnych liderów; metodologia tworzenia projektów; identyfikowanie źródeł finansowania; realizacja i zarządzanie projektem; sprawozdawczość; rekrutacja oraz zarządzanie wolontariatem; inicjowanie partnerstw wewnątrz i międzysektorowych; współpraca z samorządem; wypełnianie ofert na realizację zadania publicznego; ewaluacja projektów; ekonomia społeczna; księgowość; analiza interesariuszy; CSR; zakładanie działalności gospodarczej/prowadzenia odpłatnej działalności statutowej; organizowanie zbiórek publicznych; organizowanie społeczności lokalnej; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

*ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO:
aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowej (zmiany w statucie, zmiany organów, zakładanie organizacji, walne zgromadzenie itp.); prawo pracy; prawo administracyjne; odwołania od decyzji; dostęp do informacji publicznej; zbiórki publiczne; rejestrowanie działalności gospodarczej; organizowanie zgromadzeń i imprez masowych; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

*ZAKRES DORADZTWA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WOLONTARIATEM:
aspekty formalno-prawne organizowania wolontariatu w organizacji lub instytucji; rekrutacja wolontariuszy; organizacja pracy wolontariuszy; motywowanie wolontariuszy; organizacja wolontariatu stałego i akcyjnego; zakładanie i prowadzenie szkolnego koła wolontariatu; zakładanie lokalnego centrum wolontariatu; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

II. BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU:
Doradztwo dla osób zainteresowanych wolontariatem i organizacji z zakresu zarządzania wolontariatem:
WTORKI 17.30 – 20.00
CZWARTKI 16.00 – 18.00
kontakt: wolontariat@wrk.org.pl
tel. 61-85-30-930 w godz. dyżurów
Zapraszamy na spotkania i szkolenia, w trakcie których pomożemy Ci znaleźć ofertę, dzięki której zrealizujesz swoje pasje, zdobędziesz doświadczenie, poznasz ciekawych ludzi.

III. COACHING I DYŻUR PSYCHOLOGA DLA WOLONTARIUSZY I DZIAŁACZY

PIERWSZE CZWARTKI miesiąca w godz. 17.00-20.00, zapisy: psycholog@wrk.org.pl lub coaching@wrk.org.pl
– konsultacje psychologiczne (spotkania w celu zdiagnozowania problemu)
– coaching, czyli uruchomienie potencjału i automotywacji, pomoc w rozwoju osobistym

IV. WSPÓŁPRACOWNIA OBYWATELSKA/BIURO INTERWENCJI POZARZĄDOWEJ

Kontakt: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl,
tel: 61 62 32 145

Celem Współpracowni Obywatelskiej i BIPu jest budowanie potencjału organizacji pozarządowych, wzmacnianie ich głosu w dyskursie publicznym, budowanie partnerstw i generowanie pomysłów.
Przyjdź na dyżur lub zadzwoń: 61 62 32 145
W ramach Współpracowni i BIPu prowadzimy m.in.:
a) działania na rzecz integracji środowiska organizacji pozarządowych
b) działania rzecznicze w tym spotkania z przedstawicielami Poznańskiej i Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego
c) mediacje na linii organizacja-organizacja, organizacja-samorząd, organizacja-pracownik/wolontariusz – Biuro Interwencji pozarządowej (BIP)
d) organizowanie i udział w konsultacjach społecznych
Współpracownia i BIP to także przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Jeśli szukasz inspiracji dla swoich działań, chcesz być na bieżąco z pozarządowymi nowikami lub szukasz partnera do projektu przyjdź na czwartkowy dyżur oraz organizowane przez nas spotkania.

V. WYNAJEM SAL
W godzinach funkcjonowania Centrum każdy kto organizuje inicjatywę społeczną może nieodpłatnie skorzystać z przestrzeni przygotowanych na spotkania, szkolenia czy dostosowanych do pracy. Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na info@centrumbukowska.pl lub umówisz się telefonicznie na konkretny termin: 61 64 67 757. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o rezerwację min. 3 dni przed planowanym wydarzeniem.

VI. SZKOLENIA:
W ramach działań Centrum Bukowska w celu wsparcia osób i organizacji podejmujących inicjatywy społeczne oferujemy także szkolenia tematyczne.
Jeśli chcecie więc poszerzać swoją wiedzę, zdobyć nowe narzędzia czy poznać innowacyjne metody pracy w ngo lub zwyczajnie poznać nowych ludzi ze środowiska pozarządowego śledźcie naszą ofertę szkoleniową na stronie: www.centrumbukowska.pl i www.wrk.org.pl

* Centrum Bukowska jest partnerską inicjatywą Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Centrum PISOP i Stowarzyszenia Na Tak.

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu