Polecamy nasze serwisyDokumenty dla realizatorów Mikrograntów

28 września 2016, kategoria: Działania WRK ZOP

Poniżej znajdą Państwo do pobrania dokumenty dla realizatorów mikrograntów, których oferty uzyskały dofinansowanie w III edycji Konkursu Mikrograntów. Są one niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu.

ROZLICZANIE MIKROGRANTU

Zasady rozliczania i sprawozdawczości Mikrograntów

Sposób opisywania dokumentów finansowych

Sposób opisywania wkładu osobowego

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Oświadczenie do sprawozdania końcowego

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WOLONTARIATEM

Wzór porozumienia z wolontariuszem

Karta aktywności/czasu pracy wolontariusza

Karta aktywności/czasu pracy wolontariusza (plik w formacie excel)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Logotyp Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) czarno-biały

Logotyp Funduszy Europejskich (Program Regionalny) czarno-biały

Logotyp Miasta Poznania czarno-biały

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego czarno-biały

Logotyp Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych czarno-biały

Logotyp Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) kolorowy

Logotyp Funduszy Europejskich (Program Regionalny) kolorowy

Logotyp Miasta Poznania kolorowy

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego kolorowy

Logotyp Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych kolorowy

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Lista obecności

Listownik


W tym miejscu znajdują się dokumenty, które były przeznaczone do rozliczenia projektu w ramach I edycji Konkursu Mikrograntów.

ROZLICZANIE MIKROGRANTU

Zasady rozliczania i sprawozdawczości Mikrograntów

Sposób opisywania dokumentów finansowych

Sposób opisywania wkładu osobowego

Wzór polecenia wyjazdu służbowego

Ewidencja przebiegu pojazdu

Oświadczenie o poniesieniu kosztów dojazdu

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Oświadczenie do sprawozdania końcowego

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WOLONTARIATEM

Wzór porozumienia z wolontariuszem

Karta aktywności wolontariusza

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Logotyp Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) czarno-biały

Logotyp Funduszy Europejskich (Program Regionalny) czarno-biały

Logotyp Miasta Poznania czarno-biały

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego czarno-biały

Logotyp Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych czarno-biały

Logotyp Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) kolorowy

Logotyp Funduszy Europejskich (Program Regionalny) kolorowy

Logotyp Miasta Poznania kolorowy

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego kolorowy

Logotyp Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych kolorowy

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Lista obecności

Listownik


Projekt “Centrum Inicjatyw Lokalnych – lokalny inkubator aktywności” współfinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznań, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu