Polecamy nasze serwisyBaza wielkopolskich organizacji pozarządowych

Fundacje

Fundacja InterLinks

Działamy w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej. Wspieramy organizacje pozarządowe w umiędzynaradawianiu swojej działalności, realizujemy projekty współfinansowane z UE (w tym projekty międzynarodowe); świadczymy usługi szkoleniowe i edukacyjne z zakresu pozyskiwania funduszy UE (i nie tylko) na działalność międzynarodową. Jesteśmy zainteresowani realizacją projektów w zakresie miedzykulturowości, edukacji globalnej, uczenia się przez całe życie i in….czytaj dalej


Fundacja Poznańska Przystań Prawna

Celem Fundacji jest działalność w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym upowszechniania i ochrony praw konsumentów, upowszechniania świadomości prawnej społeczeństwa, umacnianie zaufania do państwa i prawa, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji. Obecnie umożliwiamy zainteresowanym osobom uzyskanie bezpłatnej porady prawnej….czytaj dalej


Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL) została założona w 2007 roku mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności: podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości oraz wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.  Wyróżnienia, certyfikaty i zaświadczenia, m.in.: §  2015 – Dyplom w Konkursie…czytaj dalej


Jeżycka Fundacja Senioralna

Jeżycka Fundacja Senioralna zaczęła działać w drugiej połowie 2012 roku.  Motywacją dla  powstania organizacji była potrzeba stworzenia platformy dla szeroko rozumianej aktywizacji osób dojrzałych i


miasto: 60-539 Poznań

ulica: Św.Wawrzyńca 3b/44

telefon: 609224951


czytaj dalej


Fundacja “Dziecko w Centrum”

Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom,


miasto: 61-689 Poznań

ulica: Os. Przyjaźni 21/154

telefon: 662006298

strona www: www.dzieckowcentrum.org


czytaj dalej


Fundacja Szansa Dla Niewidomych

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły lub tracą wzrok.


miasto: 60-573 Poznań

ulica: ul. Lindego 6, pokój 2

telefon: 61 64 65 111

strona www: http://www.szansadlaniewidomych.org


czytaj dalej


Fundacja Siepomaga

Fundacja Siepomaga powstała, by wypełniać misję, rozwijać skrzydła i sięgać poza horyzonty tego, co niemożliwe


miasto: 61-843 Poznań

ulica: Wszystkich Świętych 5/7

telefon: 616393347

strona www: http://www.siepomaga.pl/fundacja-siepomaga


czytaj dalej


Fundacja Taurus

Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju idei powiązań klastrowych  wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji.


miasto: 61-249 Poznań

ulica: os. Stare Żegrze 143/10

telefon: 605965205

strona www: http://www.taurus.org.pl


czytaj dalej


Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Celami fundacji są: 1. Krzewienie, stymulowanie i propagowanie rozwoju społeczeństwa polskiego. Działanie na rzecz rozwoju osobistego,


miasto: 61-225 Poznań

ulica: Os. Tysiąclecia 72/105

telefon: 509717800

strona www: http://www.kulturaiedukacja.pl


czytaj dalej


Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA

Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA została założona przez grupę osób o przygotowaniu psychologicznym i pedagogicznym. Główne realizowane przez nas obecne działania to prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej


miasto: 60-312 Poznań

ulica: Grunwaldzka

telefon: 730450250; 793305007

strona www: http://www.motylarnia.org


czytaj dalej

Czcionka
Kolor kontrastu