Polecamy nasze serwisyKolejna edycja konkursu Barwy Wolontariatu!

16 października 2014, kategoria: Aktualności dla członków, Konkursy i szkolenia

Konkurs Barwy Wolontariatu!

Wielkopolska Rada Koordynacja Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału w etapie regionalnym konkursu Barwy Wolontariatu.

Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.
Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy regionalne-centrum-wolontariatu-poznan-wielkopolskaobecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Jak co roku konkurs ten ma charakter dwuetapowy: w pierwszym etapie wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw), następnie ma miejsce etap ogólnopolski. Etap regionalny prowadzi Wielkopolska Rada Koordynacja Związek Organizacji Pozarządowych. Z każdego regionu wyróżnienie otrzyma dziesięciu wolontariuszy. Z tej grupy, podczas Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w styczniu 2015 r.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną do 31 października 2014. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Do każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę, np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wolontariat@wrk.org.pl

lub listownie na adres z dopiskiem Barwy Wolontariatu:

Wielkopolska Rada Koordynacja Związek Organizacji Pozarządowych

ul. Bukowska 27/29

60-501 Poznań

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu