Polecamy nasze serwisyKonkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 2019

20 maja 2019, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

Szanowni Państwo!

Dziewiąta edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2018 i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 24 maja 2019 roku na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

z dopiskiem na kopercie
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2019″

– załączniki do pobrania

Ogłoszenie konkursowe_WOdOzN_2019
Uchwała 642_2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Regulamin Konkursu WOdOzN_2019
Załącznik-do-regulaminu_Formularz-zgłoszeniowy_Konkurs WOdOzN_2019

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu