Polecamy nasze serwisyAkademia Myśli

„Akademia Myśli” to przedsięwzięcie, u którego podstaw leży przekonanie, że wiedza jest wartością a jej zdobywanie i szerzenie stanowi jedną z najważniejszych działalności we współczesnym świecie. Pogląd ten i chęć działania zjednoczył nas wokół idei poszerzania i popularyzowania edukacji akademickiej. Poprzez realizację projektów edukacyjnych – cykli wykładów, warsztatów, zajęć oraz naukowych – organizację konferencji i podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami, pragniemyurzeczywistniać postulat nauki przez całe życie. Propagując otwarcie społeczeństwa na wiedzę, swoją inicjatywę kierujemy w przede wszystkim do grup, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do edukacji. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: stowarzyszenie

telefon: 607606904

adres e-mail: info@akademiamysli.pl

strona www: http://akademiamysli.pl

adres siedziby: 60 - 830 Poznań, Krasińskiego

władze organizacji:

1. Joanna Maria Chrzanowska

2. Michał Jan Kosicki

3. Marcin Michalski


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu