Polecamy nasze serwisyFundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL) została założona w 2007 roku mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności: podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości oraz wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. 

Wyróżnienia, certyfikaty i zaświadczenia, m.in.:

§  2015 – Dyplom w Konkursie dla pracodawców „Dobry klimat dla rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej RP

§  2013 – Certyfikat Rzetelna Firma

§  2013 – Wpis placówki Żłobek Opieka Centrum Zabawy (Opieka.CZ) do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta M.Poznania (13/2013)

§  2012 – Sygnatariusz Karty Różnorodności

§  2011 – wyróżnienie dla p. Iwona Janicka – laureatka podwójnej Nagrody Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej – EUROLIDER 2010 (w głosowaniu publiczności i kapituły konkursu)

§  2011 – wyróżnienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla p. Iwony Janickiej za działalność społeczną na rzecz regionu

§  2010 – wyróżnienie Akademii Orange i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za innowacyjne rozwiązania zapro-ponowane w ramach projektu „Fotografia łączy pokolenia”

§  2008 – wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 4682)

§  2008 – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (WUP w Poznaniu nr 2.30/00083/2008)

Działania:

Fundacja prowadzi działalność wzmacniającą oddolne inicjatywy (empowerment) oraz działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w realizacji zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty, społeczny i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Nasza kadra to grono wykwalifikowanych specjalistów – trenerów, doradców i konsultantów, która pracowała przy ponad 100 projektach społecznych. Przeprowadziła ponad 4.000 godz. szkoleniowych oraz ponad 20.000 godz. doradztwa osobisto-zawodowego. Stosujemy wysokie standardy pracy i świadczenia usług szkoleniowo-doradczych, używamy autorskie i licencjonowane testy i materiały oraz wypracowaną metodykę pracy z grupą docelową z uwzględnieniem work-life balance.

FAL zajmuje się działaniami wzmacniającymi rolę społecznych agencji zatrudnienia, pracodawców społecznych. Ponadto przedstawiciele FAL aktywnie włączają się w przedsięwzięcia na rzecz współpracy międzysektorowej w Wielkopolsce.

Niektóre nasze przedsięwzięcia:

Inicjator i koordynator Centrum WLB oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Work-Life Balance – przedsięwzięcie o chara-kterze rozproszonym realizowane na terenie całego kraju w ostatnim tygodniu sierpnia – różne akcje i wydarzenia realizowane są z inicjatywy zainteresowanych organizacji, firm i instytucji. Przedsięwzięcie ma na celu promocję i upowszechnienie aspektów dążenia do równowagi w życiu osobistym i zawodowym. I edycja wydarzenia odbyła się w sierpniu 2013 r.
Strona: www.wlb.org.pl

„MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity – innowacyjny w skali kraju projekt, który zakładał wypracowanie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz godzenia życia zawodowego
z prywatnym rodziców z małymi dziećmi. Realizatorzy: Fundacja Aktywności Lokalnej (lider), Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Center for balance mellem arbejdsliv og familieliv
(ang. Centrum Work-Life Balance, Kokkedal – Dania). Strona: www.mamdziecko-pracuje.pl

Opieka nad dziećmi do lat 3 – świadczenie usług przy okazji różnych wydarzeń (ponad 200) oraz w miejscach pracy
w trybie opiekuna dziennego oraz prowadzenie żłobka. W 2013 r. adaptacja pomieszczeń biurowych na żłobek na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, uruchomienie placówki zapewniającą 35 miejsc opieki stacjonarnej dla mieszkańców Poznania i okolic. Strona: www.opieka.cz

KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej – innowacja w skali kraju, zakłada aktywne partnerstwo sektora biznesu z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy i integracji społecznej. Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym. W jego ramach powstała sieć Klubów Aktywności Rozmaitych KARnet – miejsc spotkań i edukacji nieformalnej młodzieży na terenie Wrocławia i Poznania. Inicjatorem i Liderem Partnerstwa realizującego projekt jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. Strona: www.karnet15plus.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: fundacja

telefon: 616686808, 663836373

adres e-mail: biuro@fal.org.pl

strona www: http://www.fal.org.pl

adres siedziby: 62-040 Puszczykowo, Lipowa 6a

adres korespondencyjny: 61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r. nr 398

władze organizacji:

1. Jacek Janicki - Prezes Zarządu

2. Eulalia Jankowska - Wiceprezes Zarządu

3. Luiza Niedźwiecka-Kowalonek - Wiceprezes Zarządu


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu