Polecamy nasze serwisyFundacja Poznańska Przystań Prawna

Celem Fundacji jest działalność w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym upowszechniania i ochrony praw konsumentów, upowszechniania świadomości prawnej społeczeństwa, umacnianie zaufania do państwa i prawa, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji.

Obecnie umożliwiamy zainteresowanym osobom uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Podczas spotkania z doświadczonym prawnikiem omawiana jest konkretna sytuacja, możliwości i zagrożenia z nią związane. Szukamy najlepszych rozwiązań i wskazujemy jakie działania w konkretnym przypadku należy podjąć.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: fundacja

telefon: 602267278

adres e-mail: przystanprawna@gmail.com

strona www: http://przystanprawna.pl

adres siedziby: 60-514 Poznań, A. Szamarzewskiego 17/2

władze organizacji:

1. Anna Mrozowska, Prezes Zarządu Fundacji


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu