Polecamy nasze serwisyFundacja Słoneczny Fyrtel

  Ideą „Słonecznego Fyrtla” jest „działanie u podstaw” zapobiegające rozwarstwieniu społecznemu dzielnicy Jeżyce. Poprzez nasze działania pragniemy wyrównywać szanse rozwojowe dzieci, zapewniając im nie tylko pomoc w bieżącej nauce, ale także proponując różne formy zajęć oraz warsztatów pozalekcyjnych, które pomogą rozpoznawać i rozwijać indywidualne zainteresowania i talenty dzieci.
    Pragniemy, aby wszyscy nasi podopieczni mieli zapewnione równe szanse rozwojowe. Wierzymy, że każde dziecko i każdy człowiek posiada swoją indywidualną konfigurację mocnych i słabych stron, a zatem każdy może osiągnąć mistrzostwo w swojej dziedzinie. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest rozwój psychospołeczny dzieci. Umiejętności społeczne, które nabędą w tym wieku będą miały wpływ na całe ich przyszłe życie.

  Dostrzegając powiększający się podział społeczności Jeżyc będący przede wszystkim wynikiem napływu nowych mieszkańców do naszej dzielnicy, kierujemy działania na rzecz integracji mieszkańców Jeżyc.

    Podczas zajęć pragniemy także modelować odpowiednie postawy społeczne i kształtować pewne wzorce, których część dzieci nie ma szansy obserwować w swojej rodzinie pochodzenia lub wśród rówieśników w szkole.

          Nasze oddziaływania kierujemy również do rodzin podopiecznych. Chcemy być filarem wspomagającym ich w wychowaniu oraz edukacji ich dzieci, a także dbać o integracje i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: fundacja

telefon: 883 044 829

adres e-mail: sloneczny.fyrtel@gmail.com

strona www: http://slonecznyfyrtel.wix.com/fundacja.pl

adres siedziby: 60-514 Poznań, Augustyna Szamarzewskiego 3

władze organizacji:

1. Ewa Gierczyk - Prezes Fundacji

2. Patryk Hałajczak - Kierownik świetlicy, członek zarządu

3. Marek Pierzchowka - Koordynator ds. wolontariatu, członek zarządu


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu