Polecamy nasze serwisyGrupa Animacji Społecznej “Rezerwat”

Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy streetworkerami – animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym

inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

Jesteśmy pedagogami ulicy czyli osobami, które postanowiły wyjść na ulicę w poszukiwaniu częstokroć zagubionych dzieciaków.

Pracujemy z kilkuosobowymi grupami dzieciaków z najbardziej zaniedbanych okolic Poznania, proponując im kilka razy w tygodniuprzez okres  2/3 lat – rozmaite zajęcia (np. rekreacyjne, sportowe, artystyczne), budując z nimi relację opartą na wzjajemnej sympatii i szacunku. Staramy się konfrontować z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami. Poprzez nasze działania odkrywamy ich pasje i talenty, staramy się podnosić samoocenę a także zapewniać wsparcie emocjonalne.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie, w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: stowarzyszenie

telefon: 512 694 406

adres e-mail: rezerwat@rezerwat.org.pl

strona www: http://www.rezerwat.org.pl

adres siedziby: 61-753 Poznań, Piaskow 6/13

władze organizacji:

1. Paweł Budajczak - prezes

2. Małgorzata Tomaszczyk - wiceprezes

3. Szczepan Kuliński - członek zarządu


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu