Polecamy nasze serwisyKlub Przyrodników Koło Poznańskie

Koło Poznańskie Klubu Przyrodników (KPKP) powstało 20 sierpnia 2009 r. jako trzecie koło terenowe Klubu Przyrodników. Swoją działalność skupia na terenie powiatu poznańskiego i Wielkopolski. Realizowane zadania wpisują się w główny nurt organizacji macierzystej, członkowie Koła angażują się w interwencje przyrodnicze, powoływanie form ochrony przyrody, czynną ochronę przyrody, edukację ekologiczną, tworzenie projektów na rzecz ochrony przyrody, współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządowej oraz innymi stowarzyszeniami przy ww. działaniach.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

forma prawna: stowarzyszenie

telefon: 509 468 846 lub 531 215 945

adres e-mail: klubprzyrodnikow.poznan@gmail.com

strona www: https://www.facebook.com/klubprzyrodnikow.poznan

adres siedziby: 60-687 Poznań, Os. S. Batorego 20/62


Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu