Polecamy nasze serwisyNowe wzory ofert obowiązujące od 1 marca 2019

4 marca 2019, kategoria: Aktualności, Aktualności dla członków

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże nowych wzorów.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1

 .DOCX POBIERZ PLIK 

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ2

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ2

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ5

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ6

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ3

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ4

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZAŁ1

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

ROCZNE UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZAŁ2

 .DOCX: POBIERZ PLIK 

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu