Polecamy nasze serwisyNowy cykl szkoleń: Zakładanie organizacji-wiedza o NGO w pigułce

3 marca 2017, kategoria: Aktualności, Ogłoszenia dla NGO

 • Chcesz założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non – profit?
 • Interesuje Cię działalność trzeciego sektora?
 • Lubisz dowiadywać się czegoś nowego?
 • Chcesz wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce?

Jeżeli Twoje odpowiedzi są pozytywne, to poniższe zaproszenie jest dla Ciebie !

 

ZAPROSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ, STOWARZYSZENIE, SPÓŁKĘ NON-PROFIT

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku  z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza osoby, które chcą założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit itp. z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na bezpłatny cykl szkoleń:

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI WIEDZA O NGO W PIGUŁCE

1.Aspekty formalno – prawne prowadzenia organizacji pozarządowych

KIEDY: 27 marca 2017 r. (poniedziałek)

GODZINA: 10:00-16:00

MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • najważniejsze zasady prowadzenia działalności w tym działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych,
 • sprawozdawczość wobec urzędów, obowiązek podatkowy i zwolnienia podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek dochodowy, podatek VAT oraz inne podatki,
 • podstawowe obowiązki prawne – sprawozdania,
 • prowadzenie księgowości, rachunkowość, wolontariat,
 • rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych itp.

2. Zastosowanie marketingu w działaniach społecznych

 KIEDY: 5 kwietnia 2017 r. (środa)

 GODZINA: 10:00-16:00

 MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Zakres tematyczny:

 • istota, cel, struktura tworzenia biznesplanu,
 • unikanie najczęściej popełnianych błędów,
 • analiza SWOT,
 • tworzenie planu finansowego, badanie rentowności przedsięwzięcia,
 • finansowanie przedsięwzięcia – źródła finansowania,
 • marketing jako sposób na skuteczną sprzedaż,
 • wykorzystanie potęgi social media,
 • ochrona danych osobowych w marketingu.

3. Komunikacja kluczem do sukcesu – jak rozwijać umiejętności społeczne:

KIEDY: 24 kwietnia (poniedziałek)

 GODZINA: 10:00-16:00

 MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań.

Zagadnienia:

 • organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów, sposoby ustalania priorytetów, metoda wyznaczania celów – SMART,
 • planowanie strategiczne,
 • rola komunikacji w organizacji, komunikacja pionowa i pozioma, błędy w komunikacji międzyludzkiej, case study,
 • delegowanie zadań, egzekwowanie ustaleń,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych, współpraca z różnymi środowiskami (biznes, NGO, JST) w tym rodzaje partnerstw i tworzenie sieci kontaktów,
 • praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi itp.

ZAINTERESOWANY/A?

ZGŁOŚ SIĘ!

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy:

 Do 23 marca 2017 r. (czwartek)  wysłać na adres szkolenia@wrk.org.pl e-maila z informacją:

-imię i nazwisko,

– telefon kontaktowy,

-e-mail,

– nazwa grupy inicjatywnej (może być robocza).

W tytule wiadomości proszę wpisać: Zakładanie organizacji – wiedza o NGO w pigułce.

Lub wypełnić poniższy formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej grupy inicjatywnej - może być robocza (wymagane)

Zgłoszenie na cykl szkoleń jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wszystkich 3 dniach szkoleń. Do zaliczenia cyklu wymagany jest udział w przynajmniej 2 z 3 dni cyklu.

 UWAGA, UWAGA:

 • w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
 • ilość miejsc ograniczona! O zakwalifikowaniu na cykl szkoleń DECYDUJE ORGANIZATOR. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony do 22 marca 2017 r. (środa),
 • w ramach szkoleń zapewniamy poczęstunek, obiad oraz certyfikat.

PONADTO:

Osoby zakwalifikowane na cykl szkoleń będą zobowiązane do dostarczenia do 24 marca 2017 r. (piątek)formularza rekrutacyjnego dla osób indywidualnych (do pobrania TUTAJ). Formularz należy wypełnić z datą pierwszego dnia szkolenia. W przypadku wątpliwości PROSIMY NIE WPISYWAĆ DAT. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia.

Wypełnienie i dostarczenie formularza SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniach. W przypadku wątpliwości służymy pomocą w wypełnianiu formularzy. Druki formularzy są również do pobrania w biurze federacji WRK przy ul. Bukowskiej 27/29.

KONTAKT: szkolenia@wrk.org.pl; tel. 61 85 30 930.

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu