Polecamy nasze serwisyO nas

 • O NAS
 • DOŁĄCZ DO NAS
 • ZARZĄD
 • SKORZYSTAJ
 • NASZE FILMY/PUBLIKACJE

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, lokalnych liderów/ek, działaczy i działaczek społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się:

 • w poradnictwie dla organizacji pozarządowych i osób chcących założyć organizację
 • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
 • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
 • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
 • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Inkubatror Aktywności Społecznej WRK/Centrum Bukowska).

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.

Nasz Statut

W swoim działaniu kierujemy się: – wzajemnym wsparciem, – partnerstwem, – otwartą komunikacją, – zaufaniem.

Jeśli uważasz, że nasze działania są potrzebne, możesz przekazać nam darowiznę.

Nr konta: 95 1240 6625 1111 0000 5609 4198

——————————————————————————————————————

WIELKOPOLSKA i POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Jesteśmy tam po to, żeby reprezentować WASZE interesy, dlatego zachęcamy do kontaktu z Biurem Interwencji Pozarządowej (BIP), które powołaliśmy, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski. Masz problem? Nie wiesz jak go rozwiązać? Jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i walczyć o silną pozycję organizacji pozarządowych. BIP działa w każdy czwartek od godz. 16.oo do 18.oo. Czekamy na Twój głos!

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Szukasz zagranicznego partnera? Możemy pomóc znaleźć Ci go w Niemczech.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok.

Przedstawiamy sprawozdania finansowe z ostatnich lat działania

sprawozdanie za rok 2011

sprawozdanie za rok 2012

sprawozdanie za rok 2013

sprawozdanie za rok 2014

sprawozdanie za rok 2015

sprawozdanie za rok 2016

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce? Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji sieciowej w Wielkopolsce.

Oferujemy Ci doradztwo, szkolenia, coaching, inqubację, coworking, dostęp do wiedzy eksperckiej, rzecznictwo…

Każda chętna do współpracy z Nami organizacja, może podpisać deklarację członkowską.  Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie – 4 zł miesięcznie. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, najpierw zapraszamy Was do członkostwa wspierającego, które jest bezpłatne i po 2 latach członkostwa wspierającego można ubiegać się o członkostwo zwyczajne. W przypadku wcześniejszej współpracy z organizacją, Zarząd może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spotkaj się z nami. Przedstawimy Ci szczegółowo nasze działania i możliwości współpracy.

Zadzwoń: 61 85 30 930, 505 910 557, napisz: doradztwo[at]wrk.org.pl, odwiedź nas na ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, bądź zaproś nas do siebie. Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

Zapraszam do współpracy,

Justyna K. OchędzanPrezeska WRK ZOP

Oferta dla członków WRK

Zakres doradztwa specjalistycznego

Deklaracja członkowska

Załącznik do deklaracaji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór

Justyna K. Ochędzan – Prezeska WRK ZOP

justyna.k.ochedzan[at]wrk.org.pl

Lucyna Roszak – VicePrezeska

Katarzyna Matuszczak – VicePrezeska

Marta Stefaniak-Łubianka – Sekretarz

Danuta Gubańska – SkarbnikCzcionka
Kolor kontrastu