Polecamy nasze serwisySTOCZNIA prezentuje “Refleksje na temat wzmocnionego zarządzania uczestniczącego”

22 lutego 2012, kategoria: Publikacje/badania

Mądry fragment na dobry początek:

Ponieważ zadania państwa stały się bardziej złożone, a systemy polityczne większe i bardziej zróżnicowane, instytucjonalne formy demokracji liberalnej, jakie rozwinęły się w XIX wieku – demokracja przedstawicielska oraz administracja techno-biurokratyczna – wydają się w coraz mniejszym stopniu być dostosowane do nowych problemów, przed którymi stoimy w XXI wieku. Demokracja jako sposób organizacji paostwa zaczęła byd ściśle identyfikowana z wyborczą rywalizacją o przywództwo polityczne oraz urzędy władzy ustawodawczej i wykonawczej na danym terytorium. Ten mechanizm reprezentacji politycznej wydaje się jednak być w coraz większym stopniu nieskuteczny w osiąganiu głównych celów ideowych polityki demokratycznej: ułatwianiu aktywnego zaangażowania obywateli w politykę, forsowaniu politycznego konsensusu poprzez dialog, planowaniu i wdrażaniu polityki publicznej opartej na wydajnej gospodarce i zdrowym społeczeostwie, czy też – w bardziej radykalnej i egalitarnej wersji ideału demokratycznego – zapewnieniu, by wszyscy obywatele mieli dostęp do dóbr majątku narodowego.

Resztę doczytasz TUTAJ

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu