Polecamy nasze serwisyZostań członkiem WRK ZOP

Dołącz do sieci WRK ZOP!

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.

W swoim działaniu kierujemy się:
– wzajemnym wsparciem,
– partnerstwem,
– otwartą komunikacją,
– zaufaniem.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków WRK z czerwca 2018 roku o członkostwo zwyczajne można ubiegać się po 2 latach członkostwa wspierającego, na co proszę zwrócić uwagę wypełniając deklarację członkowską. Okres ten na wniosek organizacji oraz w wyjątkowych sytuacjach i w przypadku wcześniejszej współpracy może ulec skróceniu.

Deklaracja członkowska:

Pobierz deklarację członkowską i dołącz do nas! »

Załącznik do deklaracji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór

 Czcionka
Kolor kontrastu