Polecamy nasze serwisyZostań członkiem WRK ZOP

Dołącz do sieci WRK ZOP!

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

W swoim działaniu kierujemy się:
– wzajemnym wsparciem,
– partnerstwem,
– otwartą komunikacją,
– zaufaniem.

Wstępując do sieci Twoja organizacja na starcie  otrzyma wsparcie w ramach projektu wzmacniającego naszą federację “Silni i samorządni – wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych”.

Dokumenty rekrutacyjne oraz deklaracja członkowska są dostępne niżej oraz u Twojego koordynatora powiatowego.

Załączniki:

Deklaracja członkowska WRK ZOP

Nasz Statut

W razie ewentualnych pytań, informacji udziela:

Prezes WRK ZOP Justyna K. Ochędzan: justyna.k.ochedzan[at]wrk.org.pl
tel. 61 8 530 930
ul. Bukowska 27/29, 60-501 PoznańCzcionka
Kolor kontrastu