Polecamy nasze serwisyDoradztwo dla członków WRK ZOP

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa specjalistów i specjalistek WRK ZOP.

Zasady udzielania doradztwa:

1. Doradztwo specjalistów/ek WRK ZOP oferowane jest organizacjom członkowskim, osobom chcącym założyć organizację pozarządową oraz innym organizacjom z terenu województwa wielkopolskiego wyrażającym chęć wstąpienia do WRK ZOP. Organizacją członkowską jest organizacja, która wypełniła deklarację członkowską.

2. Doradztwo dla organizacji członkowskich odbywa się w biurze WRK ZOP przy ul. Bukowskiej 27/29, telefonicznie, e-mailowo lub on-line. Dla naszych członków zawsze znajdziemy czas.

3. Na doradztwo specjalistyczne obowiązują zapisy drogą telefoniczną pod numerem 61 85 30 930, bądź mailową na adres ksiegowa@wrk.org.pl w kwestiach księgowych lub w innych kwestiach na doradztwo@wrk.org.pl.

4. Przy zgłoszeniu na doradztwo prosimy podać: nazwę organizacji, kontakt, krótki opis problemu.

5. W przypadku rezygnacji z umówionego wcześniej terminu doradztwa, prosimy o informację co najmniej dwa dni wcześniej.

Zakres doradztwa:
→ formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji
→ zgłaszanie zmian w KRS-ie
→ fundraising
→ tworzenie projektów
→ realizacja i zarządzanie projektem
→ sprawozdawczość projektowa
→ rekrutacja oraz zarządzanie wolontariuszami/szkami
→ współpraca międzysektorowa
→ ewaluacja projektów
→ ekonomia społeczna
→ poradnictwo prawne
→ doradztwo księgowe
→ inne zagadnienia po wcześniejszym rozpoznaniu sprawy

Zapraszamy!Czcionka
Kolor kontrastu