Polecamy nasze serwisyDoradztwo dla członków WRK ZOP

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa specjalistów i specjalistek WRK ZOP.

Zasady udzielania doradztwa:

1. Doradztwo specjalistów/ek WRK ZOP oferowane jest organizacjom członkowskim, osobom chcącym założyć organizację pozarządową oraz innym organizacjom z terenu województwa wielkopolskiego wyrażającym chęć wstąpienia do WRK ZOP. Organizacją członkowską jest organizacja, która wypełniła deklarację członkowską i płaci składki członkowskie :)

2. Doradztwo dla organizacji członkowskich odbywa się codziennie, w biurze WRK ZOP przy ul. Bukowskiej 27/29. Dla naszych członków zawsze znajdziemy czas – możliwy jest zawsze kontakt mailowy i telefoniczny.

3. Na doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości i prawa obowiązują zapisy drogą telefoniczną pod numerem 61 85 30 930, 61 62 32 145 bądź mailową na adres ksiegowa@wrk.org.pl w kwestiach księgowych lub w kwestiach prawnych na pawel.skalik@wrk.org.pl.

4. Przy zgłoszeniu na doradztwo prosimy podać: nazwę organizacji, kontakt, krótki opis problemu.

5. W przypadku rezygnacji z umówionego wcześniej terminu doradztwa, prosimy o informację co najmniej dwa dni wcześniej.

6. Doradztwo innym zakresie może odbywać się również droga  mailową: biuro@wrk.org.pl lub telefoniczną.

Zakres doradztwa:
→ zakładanie organizacji pozarządowej
→ rekrutacja i zarządzanie wolontariuszami
→ fundraising
→ tworzenie projektów
→ realizacja i zarządzanie projektem
→ sprawozdawczość projektowa
→ rekrutacja oraz zarządzanie wolontariuszami/szkami
→ współpraca międzysektorowa
→ ewaluacja projektów
→ ekonomia społeczna
→ poradnictwo prawne
→ doradztwo księgowe (odbywa się we wtorki od godz. 12 do 15 na ul. Bukowskiej 27/29 w prowadzonym przez WRK ZOP Centrum Bukowska i obowiązują na nie zapisy z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem)

Zapraszamy!Czcionka
Kolor kontrastu