Polecamy nasze serwisySzkolenie dla nauczycieli: 3.10.2019

13 września 2019, kategoria: Konkursy i szkolenia

Jako Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszamy nauczycieli na szkolenie:

Skuteczne tworzenie i rozwijanie wolontariatu długoterminowego w szkole

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych od 2012 roku prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu i koordynuje sieć 20 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Od ponad 25 lat pobudzamy społeczną aktywność w Wielkopolsce i wspieramy szkoły w zakresie organizacji wolontariatu i tworzenia szkolnych kół wolontariatu.

Szkolenie odbędzie się: 3.10.2019 (czwartek), godz. 14:00-17:00

Miejsce: ul. Bukowska 27/29, Poznań

Podczas szkolenia chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:

– jak realizować zapisy Prawa Oświatowego, dotyczące wolontariatu w szkole,

– aspekty formalno-prawne funkcjonowania wolontariatu w szkole,

– organizowanie i tworzenie planu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu,

– zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

– wewnętrzny system nagród za wolontariat szkolny – jak oceniać pracę wolontariuszy,

– czym jest wolontariat długoterminowy, prezentacja założeń Korpusu Solidarności,

– na co zwrócić uwagę podczas organizowania akcji wolontariackich,

– gdzie szukać ofert wolontariatu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie kończy się certyfikatem.

Jeśli chcą Państwo uporządkować kwestię wolontariatu w swojej szkole, w tym założyć lub usprawnić Szkolny Klub Wolontariatu, to oferujemy pomoc w tym zakresie. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów wolontariatu, a także dla wolontariuszy.

Program oferuje także szereg innych bonusów dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu. Zapraszamy Państwa do włączenia się w program.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo, telefonicznie oraz poprzez formularz rejestracyjny

znajdujący się na stronie: http://wolontariat.wrk.org.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-nauczycieli-03-10-2019/

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia i organizacji wolontariatu:

Dagny Łaniecka, Aneta Byczyńska
e-mail: wolontariat[at]wrk.org.pl, tel. 61 8 530 930
www.wolontariat.wrk.org.pl

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu