Polecamy nasze serwisyWielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – podsumowanie

23 marca 2018, kategoria: Ogłoszenia dla NGO

14 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.
W tym roku do współorganizacji wydarzenia przyczyniły się także takie instytucje jak Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski. Forum miało formę konferencyjno-warsztatową. Uczestniczyło w nim ponad 150 gości – osób ze środowiska warsztatów terapii zajęciowej z całej Wielkopolski.

Zebrani zostali przywitani przez Prezesa Federacji WRK – Panią Justynę K. Ochędzan. W imieniu PFRON/o. Wielkopolski, przywitała wszystkich Pani Beata Wojciechowska, która odczytała list Dyrektora Oddziału PFRON Pani dr Anny Skupień. W imieniu ROPS przywitała zgromadzonych Pani Jolanta Kucharzak – Zastępca Dyrektora ROPS w Poznaniu.

Prelekcja inauguracyjna Pani Justyny K. Ochędzan dotyczyła kierunków zmian legislacyjnych w projekcie do zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i niektórych innych ustaw. Prelegentka podała także  informacje o rządowym programie: „Dostępność plus”. Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Magdalena Framska, zaprezentowała informacje o najbliższym naborze konkursu dla podmiotów reintegracyjnych. Ekspertka z Izby Administracji Skarbowej omówiła tematykę sprzedaży produktów wytwarzanych w warsztatach terapii zajęciowej.

Ponadto zostały przedstawione aspekty praktyczne przygotowania uczestnika WTZ do podjęcia zatrudnienia z perspektywy kadry WTZ przez Siostrę Grażynę Koźlik, kierownik WTZ prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Szamotułach oraz przez Panią Agnieszkę Frankowską, byłą terapeutkę WTZ i obecną Prezeskę Przedsiębiorstwa Społecznego „Dobra”. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy prywatnego zaprezentował Pan Przemysław Gil z „Przetwórni Gil” Spółki z o.o.

Część warsztatowa skupiała się na 4 różnych tematach. Zajęcia odbywały się równolegle.  Warsztat dotyczący marketingu oraz form promocji WTZ prowadził Pan Marcin Halicki, redaktor naczelny magazynu WóTeZet. Warsztat dotyczący Deklaracji III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i założeń do nowego systemu wsparcia w odniesieniu do WTZ prowadziła Anna Rutz, pełnomocniczka rektora ds. studentów z niepełnosprawnością  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzeci warsztat dotyczył procesu adaptacji w środowisku pracy uczestnika WTZ i prowadzony był przez s. Grażynę Koźlik, Kierownika WTZ w Szamotułach. Ostatni ze wspomnianych warsztatów skupiał się na procesie kontroli w WTZ i standardach stosowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – dwie grupy równolegle prowadzone były przez Panie Bernadetę Staszak oraz Lidię Kisielewską, Dyrektora i Zastępcę Dyrektora PCPR w Środzie Wielkopolskiej.

Jednocześnie uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznania się ze stoiskami zainteresowanych tematyką forum instytucji i podmiotów oraz ich ofertą. Były wśród nich stoiska: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Spółdzielni Socjalnej „Talent” i Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”.

Spotkanie zakończono miłym akcentem w postaci losowania wśród uczestników Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej 3 zestawów upominków ufundowanych przez organizatorów: Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Dziękujemy za tak liczny udział wszystkim przybyłym i już dziś zapraszamy na kolejną edycję Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej!

Organizatorzy Forum

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu