Polecamy nasze serwisyZapraszamy szkoły do projektu!

10 lutego 2014, kategoria: Aktualności, Projekty - archiwum

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Poznania do udziału w projekcie, nad którym patronat objęło Kuratorium Oświaty w Poznaniu.logo_ko

Projekt „POZNAŃSKA SZKOŁA TOLERANCJI” ma na celu pokazanie uczniom poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych obywateli, ludzi wartościowych, partnerów życiowych, pracowników, działaczy społecznych, rodziców itd. oraz zwiększenie wiedzy poznańskich uczniów na temat pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Aby to osiągnąć w ramach projektu zaplanowano:

  • cykl spotkań w szkołach z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w formie organizacji tzw. żywych bibliotek (bezpośrednie spotkania z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami) połączonych z wystawą fotografii pokazującej osoby z niepełnosprawnościami w różnych rolach życia społecznego i zawodowego

  • cykl szkoleniowy dla uczniów zainteresowanych głębiej tą problematyką z zakresu pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, po którym osoby chętne będą mogły zaangażować się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  • konkurs dla uczniów pt.: „Szkoła bez barier” na zaplanowanie i zorganizowanie akcji informacyjno-promocyjnej skierowanej do rówieśników promującej idee równości i tolerancji oraz łamiącej stereotypy dot. osób z niepełnosprawnością.

W rezultacie ok. 300-350 uczniów poznańskich szkół będzie mogło zapoznać się z tematyką dot. osób z niepełnosprawnościami, doświadczyć osobistego spotkania z tymi osobami i aktywnie włączyć się w działania promujące ich pozytywny wizerunek. Mamy nadzieję, że w perspektywie długofalowej projekt ten przyczyni się do budowania Poznania wrażliwego i zaangażowanego społecznie oraz zwiększenia wiedzy młodych poznaniaków nt. niepełnosprawności.

Zapraszamy Państwa szkołę do udziału w projekcie i w jego ramach do zorganizowania na terenie Państwa szkoły tzw. żywych bibliotek. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2014 roku.

Organizator zapewnia wsparcie merytoryczne w zorganizowaniu żywej biblioteki, gości i niezbędne materiały. Zorganizowanie w szkole żywej biblioteki jest pierwszym etapem udziału w projekcie. Zainteresowani uczniowie zostaną zaproszeni na cykl specjalistycznych szkoleń weekendowych, a szkoła, w której zostaną zorganizowane żywe biblioteki zostanie zaproszona do udziału w konkursie „Szkoła bez barier”. LOGO_POZNAN_PL_RGB

Wszelkich informacji na temat projektu i zorganizowania w Państwa szkole żywej biblioteki udziela: Dagny Łaniecka, dagny.laniecka[at]wrk.org.pl, 61 8 530 930.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu