Polecamy nasze serwisySZKOLENIA DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW | MAJ 2018 | ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ! ↓

2 maja 2018, kategoria: Konkursy i szkolenia

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Miasta Poznań, na MAJOWE SZKOLENIA W WRK!

Miejsce:  ul. Bukowska 27/29, Poznań


1) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

UWAGA! BRAK MIEJSC, ZAPISY ZAKOŃCZONE!

TERMIN: 19.05.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00

DODATKOWY TERMIN SPOTKANIA: 23 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00

(Zapisy on-line aktywne; dodatkowa pozycja w formularzu poniżej)

Zakres tematyczny:

– Podstawy prawne ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r.;
– Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych;
– Nowy kształt umów powierzenia na gruncie RODO;
– Zbiory danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania;
– Jak stosować prawidłowe zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne;
– Świadczenie usług droga elektroniczną w świetle nowych przepisów;

2) Źródła finansowania i fundraising w działalności fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit
TERMIN: 21.05.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00-20:30

3) Nowoczesny marketing, czyli jak pozyskiwać sponsorów i budować z nimi długotrwałe relacje
TERMIN: 22.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:30

Zakres tematyczny:

– Jak znaleźć sponsora i pozyskać go na dłużej?;
– sponsoring a darowizna – formalizacja współpracy;
– Rola autoprezentacji w budowaniu własnego otoczenia;
– Rola programów lojalnościowych w budowaniu relacji;
– Tworzenie komunikacji z otoczeniem;
– Zarządzanie bazą danych (segmentacja, planowanie kontaktów);

4) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
TERMIN: 24.05.2018 r. (czwartek), godz. 16:00-20:30

Zakres tematyczny:

– Marka organizacji – rola i znaczenie;
– Przekaz swoich działań do środowiska. Etapy komunikacji;
– Jak przyciągać nowych odbiorców i jednocześnie zwiększać liczbę stałych współpracowników?;
– Wzorcowe przykłady komunikacji marek w Europie i na świecie;
– Jak wykorzystać nowe narzędzia marketingowe by zwiększyć skalę swoich działań;
– Dlaczego nie możemy tworzyć pojektów “dla wszystkich”?;

5) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

UWAGA! BRAK MIEJSC, ZAPISY ZAKOŃCZONE!

TERMIN: 29.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:30

DODATKOWY TERMIN SPOTKANIA: 23 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00

(Zapisy on-line aktywne; dodatkowa pozycja w formularzu poniżej)

– Podstawy prawne ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r.;
– Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych;
– Nowy kształt umów powierzenia na gruncie RODO;
– Zbiory danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania;
– Jak stosować prawidłowe zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne;
– Świadczenie usług droga elektroniczną w świetle nowych przepisów;

6) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

TERMIN: 23.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00

(Zapisy on-line aktywne; dodatkowa pozycja w formularzu poniżej)

– Podstawy prawne ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r.;
– Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych;
– Nowy kształt umów powierzenia na gruncie RODO;
– Zbiory danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania;
– Jak stosować prawidłowe zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne;
– Świadczenie usług droga elektroniczną w świetle nowych przepisów;

Zapraszamy!


Przypominamy także o doradztwie grupowym:

Akademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego, Sesja 4 — Techniki sprzedaży, 24 maja 2018 r., godz. 11:00-15:00

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY TUTAJ


Aby wziąć udział w doradztwie grupowym należy wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa grupy inicjatywnej) na adres: szkolenia@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie 61 853 09 30.

Chęć wzięcia udziału w doradztwie można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

Czy organizacja jest zarejestrowana na terenie Poznania bądź powiatów: obornickiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego oraz szamotulskiego? (wymagane)

Prosimy o zaznaczenie szkoleń, w których chcieliby Państwo wziąć udział (można zaznaczyć więcej, niż jedno szkolenie):

1) Skuteczna komunikacja lidera z zespołem, w tym rozwiązywanie konfliktów; TERMIN: 14.05.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00-20:302) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań oraz źródła finansowania NGO; TERMIN: 15.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:303) UWAGA, BRAK MIEJSC! Nowe przepisy RODO - ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit; TERMIN: 19.05.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:004) Źródła finansowania i fundraising w działalności fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit; TERMIN: 21.05.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00-20:305) Nowoczesny marketing, czyli jak pozyskiwać sponsorów i budować z nimi długotrwałe relacje; TERMIN: 22.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:306) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; TERMIN: 24.05.2018 r. (czwartek), godz. 16:00-20:307) UWAGA, BRAK MIEJSC! Nowe przepisy RODO - ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit; TERMIN: 29.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:308) DODATKOWY TERMIN! Nowe przepisy RODO - ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit; TERMIN: 23.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00

Zgoda odnośnie przetwarzania danych osobowych:

Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

Formularz jest do pobrania TUTAJ;

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE Z KRS.

Formularz do pobrania TUTAJ;

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia.

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się w:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie,
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.poznan

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        papier wrk 2013-2

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

W naszej siedzibie znajdziesz sale do wynajęcia i realizacji swoich działań.

e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.pl

nr tel.: 61 853 09 30

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl

 

 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu